Đại Giới Đàn Thiện Nhu

Tháng Bảy 19, 2013 0 nhận xét »

Đại Giới Đàn Thiện Nhu 2013

Giới Luật – Xây Dựng Con Đường Tâm Linh( TT. Viên Giác)

Tầm Quan Trọng Của Giới Luật – HT. Minh Thông

Bốn Yếu Tố Nuôi Dưỡng Hạnh Nguyện Của Người Xuất Gia – TT, Thích Minh Thiện

 

 

Đại Giới Đàn Thiện Nhu 2013

Bài Liên Quan

Nhận xét của quý Phật tử